Daha Güçlü Ve Parlak Zihinler İnşa Edebiliriz
Değişen yaşam koşulları; çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik başarılarını, problem çözme becerilerini, günlük rutinlerini planlayabilme düzeylerini çok daha önemli kılıyor. Her ne kadar, hepimiz “Önemli olan, çocuğumun mutluluğu. Okul başarısıyla, notlarıyla ilgilenmiyorum” diyor olsak da, çocuğumuzun öğretmeni tarafından 2-3 kez okula çağırılıp; “Zeki, ama çalışmıyor” cümlesi ile karşılaştığımızda yollara dökülüyor, uzmanların kapısını çalmaya başlıyoruz.

Başarıya ulaşmak için; beş temel zihin bölgemizin güçlü ve zayıf yönlerini anlamaya ihtiyacımız var:

 • Dikkat ve Hafıza Becerileri
 • Görsel Beceriler
 • İşitsel Beceriler
 • Psiko-motor Beceriler
 • Sosyal-Duygusal Beceriler

Bu beş temel zihin bölgesi, kritik öneme sahiptir. İster tenis oynamayı, ister piyano çalmayı öğrenin, isterseniz de bir matematik problemi çözmeye çalışın, bu beş alan “öğrenme motorumuzun” temelini oluşturur.

Psiko-Motor becerileri zayıf olan çocuklar;

 • Sakar olabilir.
 • Yazısı okunaksız/yavaş olabilir.
 • Yazı yazarken eli çabuk yoruluyor olabilir.
 • Fiziksel etkinliklerden zevk almayabilir.
 • Tepkileri çok yavaş olabilir.
 • Vücut duruşu zayıf olabilir, hareketleri akıcı olmayabilir.
 • Sabırsız olabilir.

Görsel Beceriler zayıf olan çocuklar;

 • Yavaş okuyor olabilir, okurken zorluk çekiyor olabilir.
 • Yazı yazarken ya da okurken yerini kaybediyor olabilir.
 • Okurken satır atlıyor olabilir.
 • Sayıları ve harfleri karıştırabilir, ters yazabilir.
 • Tahtadaki yazıları defterine geçirmekte zorluk çekiyor olabilir.
 • Düzensiz yada işinde özensiz gibi gözükebilir.

İşitsel Becerileri zayıf olan çocuklar;

 • Birbirine benzer sesteki kelimeleri karıştırabilir.
 • Duyduklarını yanlış anlayabilir.
 • Kelime dağarcığı kısıtlı olabilir.
 • Yönergeleri takip etmekte zorlanabilir.
 • Elindeki işleri tamamlamakta zorlanabilir.
 • Dışarıdaki seslerden kolayca dikkati dağılabilir.

 

Dikkat ve Dürtü Kontrol becerileri zayıf olan çocuklar;

 • Yönergelerdeki detayları atlayabilir.
 • Unutkan olabilir.
 • Yavaş öğreniyor veya öğrenmeye isteksiz olabilir.
 • Düşünmeden hareket ediyor olabilir.

 

Sosyal-Duygusal becerileri zayıf olan çocuklar;

 • Tepkilerini kontrol etmekte sorun yaşayabilir.
 • Evin ya da okulun kurallarına uymakta zorlanabilir.
 • Kendisini yalnız ya da mutsuz hissedebilir.
 • Dikkatini sürdürmekte zorlanıyor olabilir.
 • Arkadaş edinmekte zorluk yaşıyor olabilir.

 

Tüm bu zihin bölgeleri göz önünde bulundurularak, hazırlanacak bütüncül programların etkililiği az boyutlu programlardan daha yüksek olacaktır.

Çocuğunuz yukarıda sayılan sorunların bazılarını yaşıyor ise, bir profesyonelden destek almaktan çekinmeyiniz. Ulaştığınız uzmanın çocuğunuzla çalışacağı programın hangi boyutları içerdiğini, hangi problem alanında, nasıl çalışmalar yapacaklarını mutlaka sorgulamalısınız. Halihazırda ulaşılabilen programların sadece bir ya da iki zihin bölgesine hitap ediyor olmaları, süreç açısından zorluklara neden olabilmektedir.

Elbette ki; öğrenme becerilerinin geliştirilebileceğini, davranışlarımızın değiştirilebileceğini biliyoruz. Pekala, bizler değişirken ve gelişirken beynimizde neler oluyor?

Artık yanıtı biliyoruz…

 

Gülnur TANYERİ KESGİN

Uzman Psikolog